Jóźwiak Jan

Imię Jan
Nazwisko Jóźwiak
Data urodzenia 27.01.1909
Miejsce urodzenia wieś Smolany
Miejsce zamieszkania Jaskółowo (gmina Nasielsk)
Imię ojca Antoni
Imię matki Bronisława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 13.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 94, 137, 138
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 116
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 114, 145
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 190, 233, 244
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  6. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe