Rozen Hirsz

Imię Hirsz
Nazwisko Rozen
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, strona 83, 84, 85.
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.66
Uwagi dodatkowe