Pytlak Jan

Imię Jan
Nazwisko Pytlak
Data urodzenia 31.06.1906
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Mateusz
Imię matki Michalina
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III listopad 1943
Data zwolnienia z Fortu III marzec 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
  2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s. 134
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 141
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 229
  6. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  7. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (7) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
Pytlak Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie