Dybicz Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Dybicz
Data urodzenia 20.05.1911
Miejsce urodzenia 20.05.1911
Miejsce zamieszkania Brochów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 15.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.21
  2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  3. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 125
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 134
  5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku, Warszawa 1991, s. 82
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 221
  7. akta IPN sygn. GK 629/I/440
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock