Ciosek Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Ciosek
Data urodzenia 13.01.1894
Miejsce urodzenia Bolęcin
Miejsce zamieszkania Gutarzewo, gm. Sochocin
Imię ojca Andrzej
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód młynarz, wójt Gminy Sochocin
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zakatowany na śmierć
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność antyniemiecka
Skąd przywieziony do Fortu III z Sochocina
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Organizacja Orzeł Biały -
Miejsce pochówku ekshumowany z Fortu i pochowany na cmentarzu w Sochocinie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 116.
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.124
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 4. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 116
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 134
 6. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 7. informacje od członka rodziny Żywczyńskich (Pani Stanisławy Gołębiewskiej)
 8. Artykuł Andrzeja Tumalisa "Kto pamięta Cioska"
 9. informacje od rodziny Buczyńskich
 10. informacje od rodziny więźnia
 11. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
 12. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
 13. Akta IPN GK 629/12996
 14. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 10.06.1944 r.
 2. Z narażeniem życia woził żywność do Fortu w czasie wysiedlenia Sochocina, żywił powracających wysiedlonych, woził też żywność do warszawskiego getta
 3. Działał w konsporacji z Włodzimierzem Hermanowiczem, Aleksandrem i Stanisławem Broniszewskimi, Michalskim, Ignacym Czarneckim,
 4. W Sochocinie znajduje sie ulica imienia Wacława Cioska
Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Wacław Ciosek

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wacław Ciosek

Młyn w Gutarzewie zakupiony w 1936 roku przez Wacława Cioska

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Młyn w Gutarzewie zakupiony w 1936 roku przez Wacława Cioska

Odpis pisma

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Odpis pisma

Wacław Ciosek - drugi od prawej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wacław Ciosek - drugi od prawej

Grób Wacława Cioska na cmentarzu w Sochocinie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Wacława Cioska na cmentarzu w Sochocinie

Artykuł Andrzeja Tumalisa "Kto pamięta Cioska"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Artykuł Andrzeja Tumalisa "Kto pamięta Cioska"

Ciosek Wacław z lewej strony.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ciosek Wacław z lewej strony.

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2