Kacprzak Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Kacprzak
Data urodzenia 25.07.1902
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Goławice
Imię ojca Leonard
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Antonina)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód stolarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nielegalny przemyt
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 29.11.1943 r. KL Mauthausen (nr więźnia 40137)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 103.
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.123, 129
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 4. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 117
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 134
 6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 217, 219
 7. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 8. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1496
 9. Elektroniczna baza danych Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 10. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 08.06.1943 r.
 2. Źródło (10) podaje imię Bolesław lecz nazwisko Kasprzak, ale najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę. W Bazie Więźniów jest też Kasprzak (imię nieznane)
 3. Źródło (10) podaje, że w Forcie przebywał przez 8 miesięcy
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen-karta personalna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen-karta personalna