Kozłowski Edward

Imię Edward
Nazwisko Kozłowski
Data urodzenia 04.06.1915
Miejsce urodzenia Łubiec (koło Radzikowa)
Miejsce zamieszkania Łubiec
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik leśnictwa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 6)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.118
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 130
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 214
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  6. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany podczas obławy we wsi Nowe Budy 14.04.1943
  2. Źródło (5) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
  3. Źródło (6) podaje inną datę śmierci - 07.08.1943 poprzez odręczny dopisek. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
  4. Żródło (6) podaje datę śmierci, ale też, że z Fortu III został skierowany do KL Mauthausen (najprawdopodobniej został wcześniej zamordowany)
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)