Sobierski Jan

Imię Jan
Nazwisko Sobierski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 07.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 258, 259
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-414
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 04.12.1943