Kownacki Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Kownacki
Data urodzenia 23.12.1919
Miejsce urodzenia Połcie Młode
Miejsce zamieszkania Janówek
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik biurowy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do ZWZ-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 97
 2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-373
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
 4. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
 6. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3096/233, 3098/s.235, 3116/s.253, 3040-3041/s.429-430
 7. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 8. "Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939 - 1945", R. Juszkiewicz, Pojezierze Olsztyn-Białystok 1980, str. 77, 164
 9. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 10. Akta IPN GK 629/12996
 11. Akta IPN GK 629/I/1386, k. 15-16
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (6) podaje, że w Forcie III Pomiechówek więziony był z braćmi Bronisławem, Ludwikiem, Ignacym i Janem
 2. Źródło (6) podaje, datę aresztowania 13.07.1943 roku i miejsce zamieszkania Połcie Młode.
 3. Źródło (8) podaje, że został powieszony w zbiorowej egzekucji z 86 więźniami Fortu min. z Franciszkiem Podowskim, Janem Kownackim, Jerzym Piotrkowskim, Łukaszem Szypulskim i Józefem Wrzeszczyńskim.
 4. Źródło (8) podaje, że przyczyną egzekucji było zlikwidowanie A. Ch. podejrzanego o współpracę z okupantem.
 5. Źródło (8) podaje miejsce zamieszkania gmina Szczepkowo Borowe.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2