Darowski Maciej

Imię Maciej
Nazwisko Darowski
Data urodzenia 04.10.1923
Miejsce urodzenia Dąbrowa
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 18.09.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek- powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 94
 2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-346
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 114
 4. Z materiałów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie (zestawienie wyroków śmierci wykonanych w latach 1940-44)
 5. akta IPN, sygn. akt GK 629/743
 6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 190, 191
 7. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6692/s. 4
 8. https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2362668,Fort-III-w-Pomiechowku-zapomniane-miejsce-zbrodni-kazni-Z-Archiwum-IPN
Uwagi dodatkowe
 1. Od 5 roku życia uczył się gry na skrzypcach, a w 1938 roku podjął naukę gry na fortepianie i organach przy Katedrze Płockiej.
 2. Został aresztowany na skutek doniesienia przez pracodawcę Oskara Wegnera, który zarzucił mu umyślne przypalenie żelazkiem 50 par spodni od mundurów dla Wehrmachtu
 3. Za zniszczone spodnie został skazany na karę śmierci w trybie Sonderbehandlung (w języku polskim oznacza to "specjalne potraktowanie").
 4. 10 lipca 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu policyjnym w Płocku.
Okładka akt śledczych Gestapo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Okładka akt śledczych Gestapo

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock