Brodecki Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Brodecki
Data urodzenia 07.10.1899
Miejsce urodzenia Skępe
Miejsce zamieszkania Korzybie
Imię ojca Wincenty
Imię matki Władysława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel
Pseudonim Sowa
Data osadzenia w Forcie III 27.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 19.09.1948
Miejsce i przyczyna śmierci Zginął z rąk skrytobójców
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Osadzony 29.11.1943 w obozie koncentracyjnym w Mauthausen (nr obozowy 40113)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. BCh sztab podokręgu "Wkra" - komendant obwodu płońskiego
 2. Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa -
Miejsce pochówku Cmentarz w Baboszewie.
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 106
 2. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 3. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.156.
 4. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.64
 5. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.295
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 122
 7. http://www.zsskepe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521%3Abrodecki-antoni-1899-1948&catid=10%3Aabsolwenci&Itemid=62
 8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Brodecki
 9. akta IPN, sygn. akt GK 629/245
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 203
 11. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
 1. Był prezesem Zarządu Powiatowego PSL, a potem PSL "Lewica". Pracował także w spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Baboszewie.
 2. Aresztowany 27.05.1943 r.
 3. Jego brat Jan Brodecki także przebywał w Forcie III w Pomiechówku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock