Wesołowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Wesołowski
Data urodzenia 19.07.1917
Miejsce urodzenia Bielawy, pow.mławski
Miejsce zamieszkania Pielawy
Imię ojca Michał
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Wyrwa
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Bataliony Chłopskie - komendant w gminie Mostowo (od 1941) i szef wyszkolenia Komendy BCh z obwodu mławskiego (od jesieni 1943)
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 113
 2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-424
 3. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.299-300, 381.
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
 5. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
 7. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. szef wyszkolenia komendy BCh obwodu mławskiego
 2. Źródło (3) wskazuje jako miejsce zamieszkania Bielawy.
 3. Źródło (5) wskazuje datę urodzenia 19.06.1917 r.
 4. Źródło (7) wskazuje datę urodzenia 28.06.1917 r.