Woźniak Edward

Imię Edward
Nazwisko Woźniak
Data urodzenia 05.07.1895
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Zamość (koło Kampinosu)
Imię ojca Ignacy
Imię matki Eleonora (z domu Połeć)
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III po 10 tygodniach
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-397
  2. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  5. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. OKBZH Warszawa, Akta śledztwa DS 2/71, zeznanie Edwarda Woźniak z 1971 r.
  2. Data osadzenia i zwolnienia z Fortu wg OKBZH Warszawa, Akta śledztwa DS 2/71, zeznanie Edwarda Woźniak z 1971 r.
  3. Źródło (4) podaje inną niż w Protokole przesłuchania (OKBZH Warszawa, Akta śledztwa DS 2/71, zeznanie Edwarda Woźniak z 1971 r.) datę urodzenia, tj. 05.07.1899 w Nartach, ale najprawdopodobniej jest błędna.
  4. Źródło (4) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu, ale nie podaje informacji o miejscu uwięzienia. Podaje, że zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów, ale nie podaje skąd zwolniony