Popielnicki Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Popielnicki
Data urodzenia 01.07.1907
Miejsce urodzenia Krasnobrutz/Kranobród?
Miejsce zamieszkania Ciechanów, ul. Pułtuska 15
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie, kierowca
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany w charakterze zakładnika w sprawie dot. zabójstwa niemieckiego ogrodnika z Ciechanowa o nazwisku Podlich
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 5. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
 6. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s. 206, 283, 284, 296
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 29.06.1944 r.
 2. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 3. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 4. Pogrzeb Czesława Popielnickiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 5. Był członkiem plutonu trębaczy i grał na klarnecie.
 6. Na karcie w kartotece błędnie odnotowano, że zmarł 30.07.1944 r. w więzieniu policyjnym w Ciechanowie, chodzi o więzienie w Pomiechówku. Zginął podczas likwidacji więzienia
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Grób Czesława Popielnickiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Czesława Popielnickiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Czesława Popielnickiego na w cmentarzu Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Czesława Popielnickiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie