Popielnicki Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Popielnicki
Data urodzenia 01.07.1907
Miejsce urodzenia Krasnobród
Miejsce zamieszkania Ciechanów, ul. Pułtuska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 5. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
 6. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s. 206, 283, 284, 296
 7. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 29.06.1944 r.
 2. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 3. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 4. Pogrzeb Czesława Popielnickiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 5. Był członkiem plutonu trębaczy i grał na klarnecie.
Grób Czesława Popielnickiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Czesława Popielnickiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Czesława Popielnickiego na w cmentarzu Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Czesława Popielnickiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie