Komorowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Komorowski
Data urodzenia 20.09.1901
Miejsce urodzenia Wiśniewo pow. mławski
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 5. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 2. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 3. Źródło (1, 2 i 3) podaje listę dziewięciu zamordowanych ułanów, jednak pełna lista nazwisk liczy dziesięciu.
 4. Podoficer zawodowy w stopniu starszy wachmistrz szef I szwadronu 11 pułku Ułanów Legionowych.
 5. Aresztowany przez gestapo po raz pierwszy od maja 1942 do października 1942. Po raz drugi w czerwcu 1944 i rozstrzelany 30 lipca.
 6. Pogrzeb Wacława Komorowskiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
List do Wacława Komorowskiego od dowódcy z Oflagu (str.1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List do Wacława Komorowskiego od dowódcy z Oflagu (str.1)

List do Wacława Komorowskiego od dowódcy z Oflagu (str.2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List do Wacława Komorowskiego od dowódcy z Oflagu (str.2)

Zdjęcie portretowe Wacława Komorowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie portretowe Wacława Komorowskiego

Książeczka wojskowa (1 str)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Książeczka wojskowa (1 str)

Książeczka wojskowa z wymienionymi odznaczeniami (2 str)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Książeczka wojskowa z wymienionymi odznaczeniami (2 str)

Papierośniczka z inicjałami Wacława Komorowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Papierośniczka z inicjałami Wacława Komorowskiego

Grób Wacława Komorowskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Wacława Komorowskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Wacław Komorowski. Na mundurze widać Brązowy Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medal za Długoletnią Służbę.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wacław Komorowski. Na mundurze widać Brązowy Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medal za Długoletnią Służbę.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Wacława Komorowskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Wacława Komorowskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie