Deras Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Deras
Data urodzenia 11.06.1895
Miejsce urodzenia Skawina
Miejsce zamieszkania Kol. Śmiecin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód młynarz, zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 5. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 6. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s. 94, 206, 207, 295
 7. Akta IPN GK 629/12996, 12966
Uwagi dodatkowe
 1. W publikacjach dr Frankowskiego podane jest nazwisko "Deres."
 2. Aresztowany 26.06.1944 r.
 3. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 4. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 5. Pogrzeb Franciszka Deras z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 6. Wraz z wachmistrzem Franciszkiem Derasem aresztowani zostali przez gestapo jego dwa synowie - Lech i Jerzy. Obu Niemcy rozstrzelali w styczniu 1945 r., w Starych Jabłonkach.
Grób Franciszka Deras, gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Franciszka Deras, gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Franciszka Deras na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Franciszka Deras na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock