Czaplicki Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Czaplicki
Data urodzenia 14.01.1915
Miejsce urodzenia Nosarzewo
Miejsce zamieszkania Mieczników Piachy
Imię ojca Wiktor
Imię matki Bronisława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Orzeł
Data osadzenia w Forcie III 25.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 24.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III przywieziony z więzienia w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen (25.02.1944) gdzie przebywał do 06.05.1945 (do wyzwlenia obozu)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ/AK - dowódca plutonu w Janowcu Kościelnym
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 88, 119
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. dokumenty ŚZ ŻAK
 4. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 106, 131, 136
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 162, 164, 216, 224
 8. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3026-3034/s.415-423
 9. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 11. "Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939 - 1945", R. Juszkiewicz, Pojezierze Olsztyn-Białystok 1980, str. 70-74, 76, 137, 169, 173
Uwagi dodatkowe
 1. Żródło (8) podaje miejsce zamieszakania Mioch pow. Mławski.
 2. Źródło (10) podaje miejsce zamieszkania Janowice.
Bolesław Czaplicki (fotografia z 1939 roku)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Bolesław Czaplicki (fotografia z 1939 roku)