Borowiecki vel Borowiezki Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Borowiecki vel Borowiezki
Data urodzenia 27.07.1906
Miejsce urodzenia Schönwalde
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie, muzyk
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 4. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s. 280
 5. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
 6. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (1 i 2) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 2. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 3. Pogrzeb Bolesława Borowieckiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 4. Bolesław był przed mobilizacją plutonowym, członkiem plutonu trębaczy (sax sopran plus kotły).
 5. Aresztowany 29.06.1944 r.
 6. Źródło (6) podaje datę aresztowania 18.06.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Zdjęcie Bolesława Borowieckiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Bolesława Borowieckiego

Grób Bolesława Borowieckiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Bolesława Borowieckiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Bolesława Borowieckiego na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Bolesława Borowieckiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie