Kowalski Jan

Imię Jan
Nazwisko Kowalski
Data urodzenia 20.11.1908
Miejsce urodzenia Bojanów, pow.mławski
Miejsce zamieszkania Zakroczym
Imię ojca Stanisław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód instruktor w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych
Pseudonim Wierzb
Data osadzenia w Forcie III wiosna 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci obóz koncentracyjny w Dachau - z wycieńczenia
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III w dniu wyzwolenia obozu po zakończonym śledztwie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. organizacja konspiracyjna "Racławice" - organizator i komendant podokręgu
 2. SL "Roch: na podokręg "Wkra" - przeowdniczący kierownictwa "Rocha"
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 90
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s. 156, 409.
 4. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.295, 346.
 5. K. Szczerbatko, Zakroczym, Urząd Gminy Zakroczym 1999 r., s. 53
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 244
 8. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r.
 9. 'K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (2) , (3) i (8) podaje pseudomin Wierzba
 2. Źródło (3) podaje, że został wywieziony do obozów w Oświęcimiu, Mauthausen i Gusen gdzie zmarł w dniach wyzwolenia.
 3. Źródło (4) podaje, że w 1939 r. uczesniczył w kampanii wrześniowej w 32 pp, brał udział w obronie Mławy i Modlina.
 4. Źródło (5) podaję, że został prawdopodobnie zamordowany 30.07.1944 w Forcie III w Pomiechówku
 5. Źródło (5) podaję, że w kwietniu 1945 był ekshumowany z Fortu III