Kapłan Róża

Imię Róża
Nazwisko Kapłan
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór
Imię ojca Abram Jeremiasz
Imię matki Chaja
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec-lipiec 1941
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.08.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Nowy Dwór (getto)
Dokąd wywieziony z Fortu III Nowy Dwór (getto)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 40., 43., 44., 56., 57., 67.
  2. M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, strona 86.
  3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.66
  4. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 257, 261
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 91
Uwagi dodatkowe
  1. Przesłuchiwana (lat. 21) po 16.08.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek
  2. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek