Petrykowski vel Petrikowski Wincenty

Imię Wincenty
Nazwisko Petrykowski vel Petrikowski
Data urodzenia 11.08.1901
Miejsce urodzenia Kuczkowo
Miejsce zamieszkania Szreńsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód kupiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. BCh - Pełnił funkcję komendanta grupy w placówce AK w Szreńsku w pow. mławskim
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 113
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-402
  3. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.299-300
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
  6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.07.1944 z powodu przynależności do ruchu oporu (AK)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Tablica na cmentarzu w Szreńsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Szreńsku