Wyjaśniamy!

Na FB Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN ukazał się komunikat, o zamknięciu Fortu III w Pomiechówku na czas uroczystości pogrzebowych, z powodu ograniczeń związanych z pandemią (poprzez zrównanie pogrzebu ze zgromadzeniem, w którym może brać udział tylko 5 osób). Stanowisko takie jest naszym zdaniem sprzeczne z informacjami dotyczącymi ograniczeń związanych z pandemią znajdującymi się na rządowej stronie www.gov.pl, gdzie w dziale dotyczącym pytań i odpowiedzi stwierdza się jak poniżej (dwa wyjaśnienia). Będziemy sprawę niezwłocznie wyjaśniać.

"1. Ile osób może uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej? W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos."

"2. Czy pogrzeb to zgromadzenie/uroczystość rodzinna czy uroczystość religijna? Jakie limity obowiązują podczas pogrzebu? W uroczystości pogrzebowej obowiązuje zasada 1 osoba na 15 m2 i zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz noszenie maseczki. Przepis dotyczący 5 osób odnosi się do zgromadzeń w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach. Pogrzeb takim zgromadzeniem nie jest."

Zdjęcie z przedmiotowego komunikatu IPN na FB BUWiM IPN