Uwolnienie Zofii Kacprzak

Kończąc wątek więźniów odbitych przez żołnierzy polskiego podziemia ze szpitala św. Jana Bożego w Warszawie, to 11.06.44 r. miała miejsce jeszcze jedna akcja, tym razem przeprowadzona przez Kierownictwo Walki Podziemnej na m.st Warszawę. Chodziło w niej o uwolnienie Jerzego Bay (współpracownika KWP). Przy okazji uwolnienia Jerzego Bay uwolniono kilkunastu innych więźniów, w tym Zofię Kacprzak (vel Kasprzak). Pani Zofia była wcześniej więźniem Fortu III w Pomiechówku (za działalność w ruchu oporu) i trafiła do szpitala w drodze z Fortu do KL Ravensbruck (chorowała na tyfus). Warto dodać, że akcja miała dramatyczny przebieg i uwolnieni zostali tylko ci więźniowie, którzy zdecydowali się biec pod ostrzałem prowadzonym przez niemieckich policjantów. Więcej o tej i innych akcjach można przeczytać w książce T. Strzembosza, Odbijanie więźniów w Warszawie 1939-1944. (PWN 1972). Powyżej okładka książki.