Umowa współpracy pomiędzy Fundacją a Instytutem Pamięci Narodowej

Z prawdziwą dumą i satysfakcją informujemy, że w dniu 9 maja została podpisana umowa współpracy pomiędzy Fundacją Fort III Pomiechówek a Instytutem Pamięci Narodowej. Staliśmy się partnerem IPN w dziele „realizacji projektu mającego na celu sporządzenie i opublikowanie na stronie internetowej Fundacji bazy zawierającej dane osobowe więźniów i ofiar Fortu III w Pomiechówku, jak również w zakresie organizacji wspólnych projektów naukowych i badawczych oraz przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce archiwalnej i historycznej, popularyzujących wiedzę o tragicznych dziejach Fortu III w Pomiechówku w czasie II wojny światowej”.

Na naszej stronie internetowej, w sekcji Współpraca pojawiło się więc wspaniałe logo Partnera Głównego.