Spotkanie pokoleń na Forcie

Oto co Klub 9 BWD DG RSZ napisał o niedzielnych wydarzeniach na Forcie. To był wspaniały dzień. Więcej zdjęć na naszym profilu na FB.

"W dniu 20.06.2021 roku na terenie Fortu III w Pomiechówku zostało zorganizowane przez 9. Brygadę Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ze szczególnym zaangażowaniem batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych oraz Fundacji Fort III w Pomiechówku- „Spotkanie pokoleń”, dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka z Chotomowa, w którym uczestniczyli także Kombatanci:
- płk Zbigniew Zieliński ps. „Sęk” - w czasie II Wojny Światowej był żołnierzem batalionu „Las” 74. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Po wojnie należał do tzw. drugiej konspiracji (antysowieckiej) w Konspiracyjnym Wojsku Polskim pod dowództwem komendanta Stanisława „Warszyca” Sojczyńskiego;
- Henryk Piotr Hereć- żołnierz Armii Krajowej, malarz, w latach 60. wystawiał prace na Barbakanie. Później wyjechał do Szwecji. Był stypendystą Svenska Institutet w Sztokcholmie. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, na Forcie III w Pomiechówku podczas spotkania również zaprezentował swój dorobek artystyczny.
Dzieci mogły wysłuchać ciekawych historii Kombatantów z czasów kiedy nasz Naród utracił swoją suwerenność oraz przewodników- Pana Piotra Jeżółkowskiego - Prezesa Zarządu Funadacji oraz Pana Piotra Skoniecznego- Członka Zespołu Ekspertów Fundacji, którzy oprowadzali wszystkich po Forcie III w Pomiechówku. Zostały zorganizowane atrakcje z których korzystali podopieczni Domu Dziecka między innymi:
-nauka strzelania i zgrywania przyrządów celowniczych na urządzeniu „CYKLOP”:
- rzut granatem ćwiczebnym do celu;
- maskowanie;
- pole minowe;
- dla odważnych był korytarz strachu;
- obsługa i nawiązanie łączności przez radiostacje
TRC 9200;
- ćwiczenia z musztry indywidualnej
i zespołowej oraz szkolenie z pierwszej pomocy.
Wszystkie przedsięwzięcia odbywały się „pod okiem” instruktorów i ratowników z bdow WL.
Spotkanie nie mogło zakończyć się bez wojskowej grochówki i kiełbasy z grilla przyrządzonej przez kucharzy z kompanii logistycznej, podczas delektowania się wojskowymi przysmakami mieliśmy przyjemność posłuchać ale także wziąć udział
w wykonywaniu pieśni żołnierskich i patriotycznych pn. "Między Pokoleniami" .
Celem spotkania było zintegrowanie pokoleń, przekazanie wiedzy na temat historii naszego Narodu, popularyzacji Służby Wojskowej wśród młodzieży – (jeden z podopiecznych Domu Dziecka w kwietniu przyszłego roku odbędzie, po rozpoczęciu 18 roku życia szkolenie w ramach służby przygotowawczej) oraz upowszechniania wiedzy na temat Fortu III w Pomiechówku jako miejsca związanego z bohaterską postawą Żołnierzy z września 1939 roku oraz miejscem martyrologii Narodu Polskiego."