Ruszyły prace archeologiczne

Ruszył kolejny etap prac archeologicznych na Forcie III w Pomiechówku. Tym razem przedmiotem badań IPN, będzie przede wszystkim tzw. górka, czyli miejsce straceń na prawym placu Fortu. Będziemy informowali o przebiegu prac.

Zdjęcie z rozpoczęcia pierwszych prac archeologicznych w 2018 r.