Program badań konserwatorskich

Wykonaliśmy kolejny mały krok, ale jakże ważny dla Fortu III w Pomiechówku. Mamy pierwszy w jego historii program badań konserwatorskich. Obejmuje na razie wykonanie: dokumentacji fotograficznej w układzie cel w budynku koszarowym, rejestracji kamerą hiperspektralną, badań składu pobiał na ścianach, wykonanie odkrywek w celach, badań rozkładu wilgotności na ścianach, badań termowizyjnych, wykonanie montażu monitoringu klimatu w budynku koszar i poternie. Po tych badaniach i analizie ich wyników - przyjdą kolejne. Wspaniale mieć partnera w postaci MIK i wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, w najlepszym możliwym towarzystwie.