Pierwsze posiedzenie powołanego Zespołu

W dniu 17 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Upamiętnienia Martyrologii Ofiar II Wojny Światowej w Forcie III w Pomiechówku. Zadaniem zespołu powołanego przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka jest m.in inwentaryzacja i zabezpieczenie miejsca pamięci oraz zebranie materiałów historycznych. Z uwagą obserwować będziemy pracę Zespołu i informować o rezultatach podejmowanych przez niego działań. Oczywiście ze strony Fundacji deklarujemy pełną pomoc i wsparcie. Przypominamy, że członkiem Zespołu jest Członek Rady Fundacji Fort III Pomiechówek - Pan dr Piotr Oleńczak (na zdjęciu zasłonięty).

(zdjęcie: źródło twitter MON)