Nieznane napisy

Mamy sensacyjne doniesienia. Jak wiadomo, nie do wszystkich cel więzienia gestapo w budynku koszar Fortu III w Pomiechówku był dostęp, z uwagi na trwale wzniesione ściany działowe. Kilka cel było nieoglądanych od wielu lat. I oto kilka dni temu Agencja Mienia Wojskowego dokonała wyburzenia ścian działowych. Oczom naszym ukazały się zupełnie dotąd nieznane i niebadane napisy, wyryte przez więźniów na ścianach cel, innych niż cela śmierci. Powyżej przykładowe. Będziemy szukać, identyfikować i informować rodziny. Córka pana Zygmunta Zyblewskiego już wie...