Matamorfozy

Dziś zagadka.
Czym się różni obiekt na jednym zdjęciu, od obiektu na drugim?
Otóż na jednym są krzaki na schronie amunicyjnym Fortu III a na drugim pracujący Oficerowie Wojska Polskiego – ledwie widoczni: pan płk. Piotr Waniek i pan kpt. Dawid Dobrowolski. Był z nimi też Podoficer - emerytowany starszy sierżant sztabowy pan Piotr Skonieczny, ale zszedł zrobić zdjęcie 😊. Ogromną Panowie wykonali dziś pracę. W wolnym dniu, przy mnóstwie innych obowiązków i niezależnie od wysokich (i bardzo wysokich) stanowisk, które piastują. A dodać trzeba, że widzimy ich w strojach roboczych na Forcie III nie pierwszy raz. Wielki szacunek i podziękowania. Bez pomocy Wojska Polskiego, a przede wszystkim Pana Pułkownika Piotra Wańka i podległych mu żołnierzy, Fort III wyglądałby zupełnie inaczej. Nie kadzimy.