Kolejne wsparcie od Fundacji PGNiG

Drugi rok z rzędu partnerem wspierającym naszej Fundacji w zakresie badań konserwatorskich Fortu III w Pomiechówku jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Podobnie jak rok temu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na pokrycie kosztów komercyjnej części badań Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, objętych programem działań konserwatorskich Fortu III na 2021 r. Teraz pełen zakres planowanych badań może wejść w fazę realizacji. Nie czekając ani chwili złożyliśmy już wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenie na badania. Przebrniemy przez formalności i ruszamy.

Fundacji PGNiG kłaniamy się w pas.