„Pomiechówek oskarża” – 7 maja 1972 r.

Zbliża się termin konferencji o Forcie III w Pomiechówku, warto więc wspomnieć konferencję, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r., pod hasłem: „Pomiechówek oskarża”. Organizatorów oraz program konferencji można zobaczyć na załączonym powyżej zdjęciu zaproszenia. Otrzymaliśmy je od Pana Jacka Bilińskiego – syna więźnia Fortu – Pana Leszka Bilińskiego. Tego rodzaju imiennych zaproszeń wysłano do więźniów Fortu III prawie trzysta. Na sesję przyjechało tak wiele osób, że część przysłuchiwała się konferencji stojąc na zewnątrz, przy specjalnych głośnikach. Po konferencji wmurowano kamień węgielny pod pomnik ofiar faszyzmu, który do dziś stoi naprzeciw szkoły (powstał kilka miesięcy później). Był apel poległych i była też salwa honorowa. Uczestnikom wręczono okolicznościowe plakietki, kilka egzemplarzy zachowało się do dziś. Konferencje są ważne. Podsumowują i gromadzą wiele źródeł w jednym miejscu. Ważna będzie i ta 28 wrzenia br. Nieustająco zapraszamy. Liczymy, że weźmie w niej udział kilku więźniów Fortu.