Opalski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Opalski
Data urodzenia 29.11.1900
Miejsce urodzenia Gałki gm. Bodzanów
Miejsce zamieszkania Gromice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Czwartak
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci zginął w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Płock
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. POZ-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 36
  3. pismo otrzymane przez IPN z dnia 19.02.2019r. o nr rejestru 13767
  4. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1219, MSW 186
  2. Przed wojną służył w 4 pułku strzelców konnych w Płocku. Skończył podoficerską szkołę jazdy. Był wachmistrzem.
  3. W 1932 roku został zwolniony z wojska. Po śmierci ojca przejął gospodarstwo w Parkoszewie.
  4. Skazany na karę śmierci przez Sąd Doraźny Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie/Płocku w dniu 04.02.1944 r.
  5. Aresztowany 11.1943 r.
Bronisław Opalski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Bronisław Opalski