Przedpełski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Przedpełski
Data urodzenia 05.02.1910
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Supeł
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
  2. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Miejsce urodzenia według akt IPN - Trebnitz
  3. Nieczytelne nazwisko w aktach IPN - może być Przodpolski, Przydpolski, inne
  4. Odręczne poprawki w aktach IPN wskazują na datę urodzenia - 02.05.1910
  5. Akta IPN, GK 629/10968, k. 281, 305, 319
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.