Kosowski Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Kosowski
Data urodzenia 14.04.1908
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Maria)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Konrad
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - Członek Kedywu (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej)
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 97
  2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
  5. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  6. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/10968, k. 295, 305, 313, 341
  2. Akta IPN, GK 629/I/1907 – MSW 186 (k. 12)
  3. Aresztowany 03.09.1943 r.
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.