Piórkowski vel Piurkowski vel Piorkowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Piórkowski vel Piurkowski vel Piorkowski
Data urodzenia 31.07.1919
Miejsce urodzenia Cybulin
Miejsce zamieszkania Niesłuchowo
Imię ojca Jan
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 2.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (oznaczony nr obozowym 64716)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK (od końca 1943) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. Pamięć musi trwać – Fort III w Pomiechówku, www.tp.com.pl, kwiecień 2002
  3. IPN sygn. akt GK 549/35
  4. IPN sygn. akt GK 629/12441
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Osadzony w Forcie w tej samej celi z m.in. ze Stanisławem Szafarynem.
  2. Został aresztowany z powodu wrogiej (antypaństowej) działalności. W śledztwie ustalono, że należał do AK od maja 1943 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia