Strzępek Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Strzępek
Data urodzenia 29.11.1889
Miejsce urodzenia Warszawa-Wola
Miejsce zamieszkania Turowo k.Płocka
Imię ojca Karol
Imię matki Ludwika
Stan cywilny Wdowiec
Wyznanie Katolik
Narodowość Polska
Zawód Administrator majątku Turowo k.Płocka
Pseudonim Chaber
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci 31.12.1948
Miejsce i przyczyna śmierci Turowo. Przyczyna - naturalna jednak spowodowana torturami zadanymi podczas przesłuchań przez UB
Przyczyna osadzenia w Forcie III Członkostwo w AK. Wspieranie finansowe podziemia. Prasa podziemna -kolportaż
Skąd przywieziony do Fortu III Turowo. Aresztowany przez Gestapo Ciechanów/PłockSygn 148/6117
Dokąd wywieziony z Fortu III 27.03.1944 areszt ochronny Skierowany 21.03.1944 do KL Mauthausen. Podczas transportu zachorował i został umieszczony w szpitalu przy ul. Daniłłowiczowskiej w Warszawie gdzie przebywał do 28.06.1944
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Armia Krajowa - Nie znana dotąd. W latach 1919-1921 podoficer rezerwy WP. 16 pp w Tarnowie
Miejsce pochówku Turowo k.Płocka
Miejsce przechowywania danych IPN Rodzina
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Rodzina oczekuje na informacje z IPN