Skrzypczynski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Skrzypczynski
Data urodzenia 25.12.1896
Miejsce urodzenia Bialopol
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Stanisław
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ślusarz
Pseudonim Prochaska
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.06.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji "PZP"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0902-0903
  2. AIPN GK 629/5807 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum Akt Nowych - Akta Konstantego Radzkiego 1/5 oraz dokumentacji PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Józefą.
  2. Źródło (3) podaje miejsce śmierci KL Mauthausen.