Rębecki vel Rembecki Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Rębecki vel Rembecki
Data urodzenia 27.05.1902
Miejsce urodzenia Rostkowo (koło Płońska)
Miejsce zamieszkania Borkowo
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany jako zakładnik pod zarzutem napadu na młyn Niemca
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/5203 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe