Boszko vel Boscko Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Boszko vel Boscko
Data urodzenia 08.03.1908
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Święcice (pow. Płońsk)
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 01.05.1986
Miejsce i przyczyna śmierci Stare Arciszewo
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 04.1944 do obozu koncentracyjnego KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - żołnierz
Miejsce pochówku cmentarz w Orszymowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 2. informacje od rodziny więźnia
 3. AIPN GK 163/45
 4. Akta IPN, sygn. akt GK 629/234, IPN GK 629/147/I
 5. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
 6. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
 7. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. W czasie pobytu w Forcie miał 27 lat, a jego córka 2 tygodnie.
 2. Aresztowany wraz z innymi z okolicznych wiosek, po czym przetrzymywani byli kilka godzin w piwnicy, a następnie wywiezieni do Pomiechówka.
 3. W Forcie był 3 miesiące.
 4. Wywieziony do KL Mauthausen gdzie pracował w fabryce samochodów jako mechanik przy produkcji samochodów Messerschmitt. Po dwóch latach został przewieziony do kamieniołomów.
 5. Wracając po 3,5 roku do domu po wojnie zniszczył dokumenty, które miał z przesłuchań i z obozów pracy.
 6. Źródło (3) podaje miejsce zamieszkania Święcice gm. Płońsk
 7. Akta IPN, sygn. akt GK 629/234, IPN GK 629/147/I podają miejsce zamieszkania Bienefelde/Wolfshutte
 8. Aresztowany 14.12.1943 r.
 9. Źródło (8) i (9) podaje nazwisko Boszko oraz miejsce zamieszkania - gm. Swięcice
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Grób na cmentarzu w Orszymowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Orszymowie