Piwowarski Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Piwowarski
Data urodzenia 10.07.1890
Miejsce urodzenia Wielątki, pow. wyszkowski
Miejsce zamieszkania Wola - Wielątki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 18.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do ruchu oporu ("PZP"), czemu zaprzeczył, oraz posiadanie wiedzy nt. ukrytej ze zrzutów broni na terenie Wola-Wielątki, pow. wyszkowski
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 14.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. "PZP" -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/12996 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Do KL Stutthof przybył transportem zbiorowym 14.07.1944 (znaczony nr 44564)
  2. Aresztowany 18.05.1944 przez GPK w Nowym Dworze, następnie osadzony w Forcie (daty osadzenia nie podano)
  3. Źródło (1) podaje, że na posiedzeniu sądu doraźnego w dn. 19.06.1944 (miejsca nie podano) został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w KL Stutthof
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2