Rychłowski Janusz vel Jan

Imię Janusz vel Jan
Nazwisko Rychłowski
Data urodzenia 23.02.1926
Miejsce urodzenia Ostrówek
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca Wiktor
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
  5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Imię Janusz podawane jest wyłącznie w źródle: Akta IPN*, w pozostałych źródłach Jan.
Nakaz aresztowania z Tajnej Policji Państwowej, Oddział w Ciechanowie/Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nakaz aresztowania z Tajnej Policji Państwowej, Oddział w Ciechanowie/Płocku

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof