Polec Konstanty

Imię Konstanty
Nazwisko Polec
Data urodzenia 09.03.1906
Miejsce urodzenia Piaski Królewskie
Miejsce zamieszkania Krumnau (z j. niem, wg Źródła 1)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mechanik, rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został aresztowany 27.03.1943; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów