Dombrowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Dombrowski
Data urodzenia 12.03.1902
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Goławice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik młynu
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 27.07.1944 skierowany do KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/787
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 19.04.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2