Rębecki Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Rębecki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki Antonina
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych "Wykaz osób cywilnych - ofiar reżimu hitlerowskiego", sporządzony w Leoncinie 2 lipca 1945r. i podpisany przez Wójta Wł. Przedpełskiego. Zamieszkały w Wilkowie Nowym. Matka - Antonina (1885)
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0212/s.362
  2. Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Nr 474, Akta Gminy Głusk/Leoncin, sygn. 64, str. 12
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje "rodzaj poszkodowania"-Pomiechówek co może świadczyć o pobycie nie o miejscu śmierci