Jędraszko Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Jędraszko
Data urodzenia 04.01.1886
Miejsce urodzenia wieś Boby, gmina Karniewo, powiat Maków Mazowiecki
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Wojciech
Imię matki Agnieszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód dyrektor Spółdzielni Rolniczo Handlowej ROLNIK
Pseudonim Rolnik, Ares
Data osadzenia w Forcie III 2 połowa kwietnia 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TAP -
 2. Narodowe Siły Zbrojne/AK - członek organizacji
Miejsce pochówku symboliczne groby: kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie oraz grób na cmentarzu w Nasielsku w grobowcu rodzinnym (nr ew. 6-09-16
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.84, 86
 2. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 5. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 6. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-367
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 9. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 104
 11. informacje od rodziny więźnia
 12. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 144, 145, 147
 14. Akta IPN GK 629/12996
 15. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 16. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
 17. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 18. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
Uwagi dodatkowe
 1. Ukończył Szkołę Techniczną Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie i był maszynistą. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. podjął pracę w Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Rolnik” w Nasielsku, którą zreorganizował i rozwinął a od 1939 r. był jej dyrektorem.
 2. Żródło (9) podaje nazwisko Jandraszko i Jendraszko
 3. Żródło (2) podaje wadliwie rok urodzenia 1884 r.
 4. Żródło (12) podaje datę osadzenia w Forcie III 19.04.1943 r.
 5. Aresztowany 08.04.1943 w Nasielsku
 6. Brat pana Stanisława - Roman Jędraszko był majorem Wojska Polskiego. Aresztowany i wywieziony do Kozielska, został ostatecznie zamordowany w Katyniu. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.
 7. Drugi brat pana Stanisława - Czesław, był filologiem klasycznym, założycielem i dyrektorem liceum im. Bolesława Prusa w Warszawie
 8. Źródło (16) podaje datę aresztowania 08.04.1943, o godz. 14.30 (podczas pracy w Spółdzielni "Rolnik" w Nasielsku) i osadzenia w Forcie 19.04.1943 (po pobycie przez 11 dni w siedzibie gestapo w Nowym Dworze Maz.)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Stanisław Jędraszko

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Jędraszko

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Grób Stansława Jędraszko na cmentarzu w Nasielsku (nr ewid. G-09-16)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Stanisława Jędraszko na cmentarzu w Nasielsku (nr ewid. G-09-16)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.). Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku