Ciborski Rafał

Imię Rafał
Nazwisko Ciborski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Stanisława)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III czerwiec 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od córki więźnia - Pani Haliny Wodzyńskiej (zd. Ciborskiej)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Fortu trafił razem z rodziną: żoną Stanisławą i dziećmi Haliną i Zdzisławem.