Nodzykowski vel Nodżykowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Nodzykowski vel Nodżykowski
Data urodzenia 18.03.1893
Miejsce urodzenia Kacice
Miejsce zamieszkania Kacice (pow.Pułtusk)
Imię ojca Franciszek
Imię matki Maria
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik/stolarz
Pseudonim Grabina
Data osadzenia w Forcie III 02/04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.11.1943 - wywieziony do Mauthausen
Data śmierci 14.07.1960
Miejsce i przyczyna śmierci Kacice
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o działalność polityczną
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony przez Niemców z więzienia pułtuskiego
Dokąd wywieziony z Fortu III 29.11.1943 trafił do KL Mauthausen (nr więźnia 40158)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP- AK - zastępca komendanta obwodu pułtuskiego AK
Miejsce pochówku cmentarz w Pułtusku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Zeznanie Józefa Nodzykowskiego; zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 2. straty.pl
 3. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
 4. Zapisy terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, https://www.zapisyterroru.pl/dlibra
 5. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.84
 6. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 7. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-397
 8. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 9. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 102
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103
 11. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0606-0607
 12. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 145
 14. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 15. Lista transportowa do KL Mauthausen.
 16. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 17. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
 18. informacje od rodziny więźnia
 19. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 16.02.1943 r.
 2. W KL Mauthausen przebywał razem z nim więzien Fortu Kazimierz Pianowski.
 3. W źródle "Zapisy terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami" podane jest błędne nazwisko - Nadrykowski.
 4. Był posłem na sejm w latach 1938-1939: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000001101&find_code=SYS&local_base=ARS10
 5. Data śmierci według dokumentu z USC.
 6. Źródło (11) nie podaje imienia, podaje miejsce aresztowania: Kocice i datę aresztowania: 1943.
 7. Źródło (14) podaje imię Nadrykowski oraz imię ojca: Franciszek. Najprawdopodobnej chodzi o tę samą osobę
 8. Źródło (19) podaje datę aresztowania 12.02.1943 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej i nielegalnego czytania "Biuletynu Informacyjnego".
Grób na cmentarzu w Pułtusku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Pułtusku

Lista transportowa do KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista transportowa do KL Mauthausen

Nodzykowski Józef jako poseł

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nodzykowski Józef jako poseł

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia