Skarżycki Edward

Imię Edward
Nazwisko Skarżycki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Postanowienie Sądu Grodzkiego z dnia 3 lutego 1949 roku o sygn akt. Zg 65/48 - postanowienie dotyczące stwierdzenia zgonu Zygmunta Zyblewskiego
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był wraz z Zadrożnym Janem Paschalis oraz Zyblewskim Zygmuntem w 1944 roku