Blaskiewicz Marian

Imię Marian
Nazwisko Blaskiewicz
Data urodzenia 28.01.1909
Miejsce urodzenia Joniec
Miejsce zamieszkania Joniec, koło Płońska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III luty 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem (z podejrzeniem) udziału w przemycie wołowiny i przekazany do więzienia policyjnego w Pomiechówku
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 15.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock